Image

กิจกรรม

ย้อนกลับ

อบจ.อำนาจเจริญ ร่วมประชุมคณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จังหวัดอำนาจเจริญ

           วันที่ 16 ต.ค.60 เวลา 09.00 น. นางสาวณิชชา พันธ์ุวรรณ เลขานุการนายก อบจ.อำนาจเจริญ ร่วมประชุมคณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จังหวัดอำนาจเจริญ ณ พระเมรุมาศ(จำลอง) สนามหน้าศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ในวันที่ 26 ต.ค.60 นี้ ณ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอำนาจเจริญ

📍งานประชาสัมพันธ์ อบจ.อำนาจเจริญ
ข่าว :   ภัทรวิทย์ บุญหนุน 
ภาพ :  เสกสรรค์ ระภาเพศ


รับเรื่องร้องทุกข์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รับยื่นชำระภาษีข่าวประกวดราคา
แหล่งท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ชุมชน แผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานประจำปีรายงานแผน/โครงการ รายงานการประชุมสภารายงานประชุมประจำดือน ข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายคำสั่งหนังสือสั่งการ