Image

กิจกรรม

ย้อนกลับ

อบจ.อำนาจเจริญ จัดเตรียมสถานที่จอดรถเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาร่วมงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จังหวัดอำนาจเจริญ

           วันที่(16 ต.ค.60) นายศักดิ์ชัย ตระกูลวงศ์ นายก อบจ.อำนาจเจริญ ลงพื้นที่ดูแลความเรียบร้อยในการจัดเตรียมสถานที่จอดรถในบริเวณสวนพุทธอุทยาน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ที่มาร่วมงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ และพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จังหวัดอำนาจเจริญ ณ พระเมรุมาศ (จำลอง) สนามหน้าศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ ในวันที่ 26 ต.ค.60 นี้

📍งานประชาสัมพันธ์ อบจ.อำนาจเจริญ
ข่าว :   ภัทรวิทย์ บุญหนุน 
ภาพ :  เสกสรรค์ ระภาเพศรับเรื่องร้องทุกข์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รับยื่นชำระภาษีข่าวประกวดราคา
แหล่งท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ชุมชน แผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานประจำปีรายงานแผน/โครงการ รายงานการประชุมสภารายงานประชุมประจำดือน ข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายคำสั่งหนังสือสั่งการ