Image

กิจกรรม

ย้อนกลับ

อบจ.อำนาจเจริญ ร่วมสนับสนุนงานวันเยาวชนแห่งชาติ
จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2560

              วันที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 11.00 น. นายวิชยันต์ บูรณะกิจภิญโญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานพิธีเปิดงาน "เยาวชนไทยรวมใจภักดิ์ สืบสานปณิธานของพ่อ" เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี พ.ศ.2560 พร้อมนี้ อบจ.อำนาจเจริญ โดยนายวิทยา รุ่งโรจน์นิมิตชัย รองนายก อบจ.อำนาจเจริญ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานและร่วมเวทีเสวนาแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดอำนาจเจริญ 
              ทั้งนี้นายวิชยันต์ บูรณะกิจภิญโญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สนับสนุนการจัดวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2560 ให้แก่ นางสุขสมรวย วันทนียกุล ที่ปรึกษา(พิเศษ) นายก อบจ.อำนาจเจริญ นางนุสรา คนาเสน กรรมการผู้จัดการบริษัท เคพลาสติกไลฟ์ จำกัด และนางสาววันเพ็ญ ตั้งสกุล รองนายกเทศมนตรีเทษบาลเมืองอำนาจเจริญ ณ โดมโรงเรียนอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 

ศูนย์ข่าวงานประชาสัมพันธ์ อบจ.อำนาจเจริญ
โทร./โทรสาร.045-523166...


รับเรื่องร้องทุกข์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รับยื่นชำระภาษีข่าวประกวดราคา
แหล่งท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ชุมชน แผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานประจำปีรายงานแผน/โครงการ รายงานการประชุมสภารายงานประชุมประจำดือน ข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายคำสั่งหนังสือสั่งการ

Adสถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์ : 1
วันนี้ : 24
เมื่อวานนี้ : 63
เฉลี่ยรายสัปดาห์ : 140
เฉลี่ยรายเดือน : 140
เฉลี่ยรายปี : 140
ทั้งหมด : 140