Image

ส่งเสริม

ย้อนกลับ

 13 – 14 ม.ย 60 จัดงานประเพณีวันสงกรานต์วันผู้สูงอายุ และวันครอบครัว ประจำปี 2560 ณ วัดดอนหวาย ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 
 
งานประเพณี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ โครงการส่งเสริมศิลปะอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีในจังหวัดอำนาจเจริญ  กิจกรรมการจัดงานประเพณี วันสงกรานต์ “ประเพณีวันสงกรานต์  วันผู้สูงอายุ  และวันครอบครัว”  ประจำปี 2560 วันที่ 13 – 14 เมษายน 2560
ณ  วัดดอนหวาย  ตำบลบุ่ง  อำเภอเมืองอำนาจเจริญ  จังหวัดอำนาจเจริญ


รับเรื่องร้องทุกข์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รับยื่นชำระภาษีข่าวประกวดราคา
แหล่งท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ชุมชน แผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานประจำปีรายงานแผน/โครงการ รายงานการประชุมสภารายงานประชุมประจำดือน ข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายคำสั่งหนังสือสั่งการ

Adสถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์ : 1
วันนี้ : 48
เมื่อวานนี้ : 45
เฉลี่ยรายสัปดาห์ : 143
เฉลี่ยรายเดือน : 944
เฉลี่ยรายปี : 4471
ทั้งหมด : 4471