Image

ประชาสัมพันธ์

ย้อนกลับ

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป
เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่สาม ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ 

ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ


รับเรื่องร้องทุกข์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รับยื่นชำระภาษีข่าวประกวดราคา
แหล่งท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ชุมชน แผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานประจำปีรายงานแผน/โครงการ รายงานการประชุมสภารายงานประชุมประจำดือน ข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย

Adสถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์ : 1
วันนี้ : 35
เมื่อวานนี้ : 27
เฉลี่ยรายสัปดาห์ : 35
เฉลี่ยรายเดือน : 488
เฉลี่ยรายปี : 575
ทั้งหมด : 575