Image

ประชาสัมพันธ์

ย้อนกลับ

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันเสาร์ที่ ๘ กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ วันสำราญนิเวศ พระอารามหลวง ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
ขอบคุณข้อมูลจาก เพจฮักอำนาจเจริญ


รับเรื่องร้องทุกข์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รับยื่นชำระภาษีข่าวประกวดราคา
แหล่งท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ชุมชน แผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานประจำปีรายงานแผน/โครงการ รายงานการประชุมสภารายงานประชุมประจำดือน ข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายคำสั่งหนังสือสั่งการ