Image

ประชาสัมพันธ์

ย้อนกลับ


วันนี้ 8 ก.ค.2560 ผู้แทนหน่วยงานตามคำสั่งคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัด ประกอบด้วย

1. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัด
3.สรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ
4. ประชาสัมพันธ์จังหวัด
5. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
6.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลฯ
7.สภ.เมืองอำนาจเจริญ
8. สภ. เสนางคนิคม
9. สภ.ลืออำนาจ
10. สสอ.ลืออำนาจ

ออกตรวจเตือน ประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551. ในวัน "ห้ามขาย" เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และ วันออกพรรษา). ในพื้นที่ จังหวัดอำนาจเจริญ(เน้นริมถนนชยางกูร)
- อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จำนวน. 8 แห่ง
- อำเภอเสนางคนิคม จำนวน 6 แห่ง
- อำเภอลืออำนาจ 4 แห่ง.

ผลการดำเนินการออกตรวจ พบว่าร้านค้าเกือบทุกแห่งมีการติดป้ายงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทีตู้แช่เกือบทุกร้าน และพบว่ามีการจำหน่ายเครื่องดื่มตราพญานาค ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ เกิน 5% ได้ให้คำแนะนำให้เก็บและห้ามจำหน่าย. ....

รับเรื่องร้องทุกข์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รับยื่นชำระภาษีข่าวประกวดราคา
แหล่งท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ชุมชน แผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานประจำปีรายงานแผน/โครงการ รายงานการประชุมสภารายงานประชุมประจำดือน ข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย

Adสถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์ : 1
วันนี้ : 34
เมื่อวานนี้ : 27
เฉลี่ยรายสัปดาห์ : 34
เฉลี่ยรายเดือน : 487
เฉลี่ยรายปี : 574
ทั้งหมด : 574