Image

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

ย้อนกลับ


ขนมทองพับ
ทองพับ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาและคิดค้นกรรมวิธีการผลิตและคุณภาพ จากกลุ่มราษฎรในจังหวัด โดยทดลองปรับปรุงสูตรทำขนมจากเดิม ให้สอดคล้องกับรสนิยมของผู้บริโภคของคนในท้องถิ่น ปัจจุบันขนมทองพับเป็นที่นิยมของคนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดใกล้เคียง

มาตรฐานและรางวัลที่ได้รับ
สินค้าสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 2552
มาตรฐานผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (มผช.) : 111/2546

รับเรื่องร้องทุกข์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รับยื่นชำระภาษีข่าวประกวดราคา
แหล่งท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ชุมชน แผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานประจำปีรายงานแผน/โครงการ รายงานการประชุมสภารายงานประชุมประจำดือน ข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายคำสั่งหนังสือสั่งการ

Adสถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์ : 1
วันนี้ : 46
เมื่อวานนี้ : 45
เฉลี่ยรายสัปดาห์ : 141
เฉลี่ยรายเดือน : 942
เฉลี่ยรายปี : 4469
ทั้งหมด : 4469