Image

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

ย้อนกลับ

กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านโนนสูง ม.12


กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านโนนสูง ม.12
 32/1 หมู่ 12 บ้านโนนสูง ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ 37180
ติดต่อ : นางทองบาง วรรณโสภ
โทร :  045 463503


เรื่องราวของผลิตภัณฑ์/ภูมิปัญญา
37 คน

การจัดการ
เริ่มจัดตั้งกลุ่มขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2542

อาชีพหลัก
ทำนา

รับเรื่องร้องทุกข์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รับยื่นชำระภาษีข่าวประกวดราคา
แหล่งท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ชุมชน แผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานประจำปีรายงานแผน/โครงการ รายงานการประชุมสภารายงานประชุมประจำดือน ข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายคำสั่งหนังสือสั่งการ

Adสถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์ : 2
วันนี้ : 74
เมื่อวานนี้ : 69
เฉลี่ยรายสัปดาห์ : 196
เฉลี่ยรายเดือน : 718
เฉลี่ยรายปี : 718
ทั้งหมด : 718