Image

ติดต่อสอบถาม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

ถนนชยางกูร อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
Tel : 045 523 166
แฟกส์ : 045 - 523166,045 - 523227


พัสดุ 045-523145
คลัง045-523221
ช่าง045-523525
กิจการสภา045-512154
หน้าห้องนายก 045-523255
ประชาสัมพันธ์ 045-523166
สำนักปลัด 045-523227