Image

คู่มือต่างๆ

ย้อนกลับ

ตรวจสอบรายละเอียดที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
ชั้น 1 อาคารดลเมธา มหาวิทยาลัยมหิดลวิ
ทยาเขตอำนาจเจริญ


รับเรื่องร้องทุกข์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รับยื่นชำระภาษีข่าวประกวดราคา
แหล่งท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ชุมชน แผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานประจำปีรายงานแผน/โครงการ รายงานการประชุมสภารายงานประชุมประจำดือน ข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายคำสั่งหนังสือสั่งการ

Adสถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์ : 2
วันนี้ : 4
เมื่อวานนี้ : 74
เฉลี่ยรายสัปดาห์ : 200
เฉลี่ยรายเดือน : 722
เฉลี่ยรายปี : 722
ทั้งหมด : 722