Image

วิสัยทัศน์

ย้อนกลับ

               วิสัยทัศน์ขององค์การบริหาญส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

                               อำนาจเจริญเมืองน่าอยู่

                                  อู่ข้าวหอมมะลิล้ำค่า

                       เน้นการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 

                           น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง        


รับเรื่องร้องทุกข์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รับยื่นชำระภาษีข่าวประกวดราคา
แหล่งท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ชุมชน แผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานประจำปีรายงานแผน/โครงการ รายงานการประชุมสภารายงานประชุมประจำดือน ข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายคำสั่งหนังสือสั่งการ

Adสถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์ : 1
วันนี้ : 73
เมื่อวานนี้ : 69
เฉลี่ยรายสัปดาห์ : 195
เฉลี่ยรายเดือน : 717
เฉลี่ยรายปี : 717
ทั้งหมด : 717