Image

ติดต่อสอบถาม

ย้อนกลับ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

ถนนชยางกูร อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
Tel : 045 523 166
แฟกส์ : 045 - 523166,045 - 523227


พัสดุ 045-523145
คลัง045-523221
ช่าง045-523525
กิจการสภา045-512154
หน้าห้องนายก 045-523255
ประชาสัมพันธ์ 045-523166
สำนักปลัด 045-523227


รับเรื่องร้องทุกข์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รับยื่นชำระภาษีข่าวประกวดราคา
แหล่งท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ชุมชน แผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานประจำปีรายงานแผน/โครงการ รายงานการประชุมสภารายงานประชุมประจำดือน ข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย

Adสถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์ : 1
วันนี้ : 31
เมื่อวานนี้ : 17
เฉลี่ยรายสัปดาห์ : 304
เฉลี่ยรายเดือน : 686
เฉลี่ยรายปี : 710
ทั้งหมด : 710