Image

ทำเนียบผู้บริหาร

ย้อนกลับ

ทำเนียบผู้บริหาร อบจ.อำนาจเจริญ


นาย--
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
 

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

   


นาย-
รองนายกอบจ.อำนาจเจริญ [คนที่ 1]

นาย-
รองนายกอบจ.อำนาจเจริญ [คนที่ 2]
 

เลขานุการนายก

   


นางสาวว-
เลขานุการนายก

นาง-
เลขานุการนายก
 

ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

   


นาย
ที่ปรึกษานายก

นาย
ที่ปรึกษานายก

นาย
ที่ปรึกษานายก

รับเรื่องร้องทุกข์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รับยื่นชำระภาษีข่าวประกวดราคา
แหล่งท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ชุมชน แผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานประจำปีรายงานแผน/โครงการ รายงานการประชุมสภารายงานประชุมประจำดือน ข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่ายคำสั่งหนังสือสั่งการ

Adสถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์ : 1
วันนี้ : 38
เมื่อวานนี้ : 28
เฉลี่ยรายสัปดาห์ : 38
เฉลี่ยรายเดือน : 829
เฉลี่ยรายปี : 1314
ทั้งหมด : 1314