Image

นโยบายบริหาร

ย้อนกลับ

นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญรับเรื่องร้องทุกข์ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รับยื่นชำระภาษีข่าวประกวดราคา
แหล่งท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ชุมชน แผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานประจำปีรายงานแผน/โครงการ รายงานการประชุมสภารายงานประชุมประจำดือน ข้อบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย

Adสถิติการเข้าชมเว็บไซต์

กำลังออนไลน์ : 4
วันนี้ : 39
เมื่อวานนี้ : 165
เฉลี่ยรายสัปดาห์ : 304
เฉลี่ยรายเดือน : 1838
เฉลี่ยรายปี : 1838
ทั้งหมด : 1838