หน้าแรก   
  l   ทำเนียบผู้บริหาร   
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/อำนาจหน้าที่
นโยบายบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภาจังหวัด
ส่วนราชการใน อบจ.อำนาจเจริญ
แผนยุทธ์ศาสตร์
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ส่งเสริมด้านการศึกษา
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
สิ่งแวดล้อมและมลพิษ
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
แนะนำผลิตภัณฑ์ชุมชน
ติดต่อสอบถาม
  l   สมาชิกจังหวัด   
  l   ส่วนราชการใน อบจ.อำนาจเจริญ   
+
ประวัติความเป็นมา
+
วิสัยทัศน์/อำนาจหน้าที่
+
นโยบายบริหาร
+
ทำเนียบผู้บริหาร
+
สมาชิกสภาจังหวัด
+
ส่วนราชการใน อบจ.อำนาจเจริญ
+
แผนยุทธ์ศาสตร์
+
ข้อบัญญัติงบประมาณ
+
ส่งเสริมด้านการศึกษา
+
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
+
สิ่งแวดล้อมและมลพิษ
+
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
+
แนะนำผลิตภัณฑ์ชุมชน
+
ติดต่อสอบถาม
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศสำเนาแสดงงฐานะการเงิน และงบอื่นฯ ประจำปีงบประมมาณ 2558 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ เหล่ากาชาดอำนาจเจริญ ขอเชิญร่วมงานเดินแบบ "ภูมิปัญญาผ้าไทย ก้าวไกลสู่สากล"
ขอเชิญเที่ยวงานฮีตสิบสองครองสิบสี่และงานกาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2558 ในระหว่างวันที่ 1 - 10 ธันวาคม 2558 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ
  อ่านต่อทั้งหมด >>
 
  ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อสื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนในสถานศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่โครงการ : 59035060227)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาเพื่อสุขภาพ สถานที่ก่อสร้างที่สาธารณประโยชน์บ้านไก่คำ ตำบลไก่คำ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่โครงการ : 59035000709)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาเพื่อสุขภาพ สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านโนนเมือง บ้านกุดซวย ตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่โครงการ : 59035000222)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาเพื่อสุขภาพ (โดยก่อสร้างสนามฟุตซอลพร้อมอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง) สถานีตำรวจภูธรลืออำนาจ ตำบลอำนาจ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่โครงการ : 59035001044)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาเพื่อสุขภาพสถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนแก้งกฐิน ภูจำปา บ้านแก้งกฐิน ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่โครงการ : 59035000860)
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงพื้นทางหินคลุกโดยวิธี Pavement In-Place Recycling เส้นทางสายแยกทางหลวงหมายเลข 212 (กม.ที่ 82+310)-บ้านป่าติ้ว (บ้านโนนหนามแท่ง-บ้านป่าติ้ว) ระยะทาง 1.290กม.พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 8,825 ตร.ม. (เลขที่โครงการ : 59045006063)
สอบราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ยั่งยืน กิจกรรม : ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดอำนาจเจริญ กิจกรรมย่อย : จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดอำนาจเจริญ (Bill Board) (เลขที่โครงการ : 59035077555)
ประกวดราคาซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นในร่มเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในภาพรวมระดับจังหวัด พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่โครงการ : 59035060144)
ประกวดราคาซื้อสื่อภาษาไทยสำหรับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาภายในจังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่โครงการ : 59035061114)
  อ่านต่อทั้งหมด >>
  ประกาศราคากลาง
 
ราคากลางเลขที่โครงการ : 59035060227
ราคากลางเลขที่โครงการ : 59045006063
ราคากลางเลขที่โครงการ: 59035077555
ราคากลางเลขที่โครงการ: 59035060144
ราคากลางเลขที่โครงการ: 59035061114
ราคากลางเลขที่โครงการ: 59035060105
ราคากลางเลขที่โครงการ: 59035060105
ราคากลางเลขที่โครงการ: 59035060760
ราคากลางเลขที่โครงการ: 59035060845
  อ่านต่อทั้งหมด >>
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
ถนนชยางกูร อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
เบอร์โทรศัพท์ : 045 511 1029-30 แฟกซ์ : +045-511022
Copyright © 2015 amnatpao all rights reserved.