หน้าแรก   
  l   ทำเนียบผู้บริหาร   
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/อำนาจหน้าที่
นโยบายบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภาจังหวัด
ส่วนราชการใน อบจ.อำนาจเจริญ
แผนยุทธ์ศาสตร์
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ส่งเสริมด้านการศึกษา
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
สิ่งแวดล้อมและมลพิษ
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
แนะนำผลิตภัณฑ์ชุมชน
ติดต่อสอบถาม
  l   สมาชิกจังหวัด   
  l   ส่วนราชการใน อบจ.อำนาจเจริญ   
+
ประวัติความเป็นมา
+
วิสัยทัศน์/อำนาจหน้าที่
+
นโยบายบริหาร
+
ทำเนียบผู้บริหาร
+
สมาชิกสภาจังหวัด
+
ส่วนราชการใน อบจ.อำนาจเจริญ
+
แผนยุทธ์ศาสตร์
+
ข้อบัญญัติงบประมาณ
+
ส่งเสริมด้านการศึกษา
+
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
+
สิ่งแวดล้อมและมลพิษ
+
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
+
แนะนำผลิตภัณฑ์ชุมชน
+
ติดต่อสอบถาม
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง ประกาศสำเนาแสดงงฐานะการเงิน และงบอื่นฯ ประจำปีงบประมมาณ 2558 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ เหล่ากาชาดอำนาจเจริญ ขอเชิญร่วมงานเดินแบบ "ภูมิปัญญาผ้าไทย ก้าวไกลสู่สากล"
ขอเชิญเที่ยวงานฮีตสิบสองครองสิบสี่และงานกาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี 2558 ในระหว่างวันที่ 1 - 10 ธันวาคม 2558 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ
  อ่านต่อทั้งหมด >>
 
  ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
 
จ้างทำห้องประทับพักและห้องสรง,ห้องศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE(เลขที่โครงการ : 58115059106)
จ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัย (รปภ.) (เลขที่โครงการ : 58115057599)
ซื้อผ้าประดับที่ประทับและเต้นท์เตรียมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (เลขที่โครงการ : 58115032891)
ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการห้องเรียนอาเซียนสู่โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่โครงการ : 58115022759)
ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) แยกทางหลวงหมายเลข 212 (กม.ที่ 73+000) - บ้านโพนเมือง (ช่วงที่ 5) อำเภอพนา มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,480 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่โครงการ : 58105034623)
ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) แยกทางหลวงหมายเลข 2034 (กม.ที่ 45+600) - บ้านหนองไฮ (ช่วงที่ 3) อำเภอชานุมาน,อำเภอเสนางคนิคม มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,987 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่โครงการ : 58105030315)
ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) แยกทางหลวงหมายเลข 2034 (กม.ที่ 45+600) - บ้านหนองไฮ (ช่วงที่ 2) อำเภอเสนางคนิคม , อำเภอชานุมาน มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,575 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่โครงการ : 58105030069)
ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) แยกทางหลวงหมายเลข 212 (กม.ที่ 101+100) - บ้านหนองทับม้า (ช่วงที่ 1) อำเภอเสนางคนิคม มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,720 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่โครงการ : 58105034670)
ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) บ้านปลาค้าว - บ้านดงสีโท อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่โครงการ : 58105025175)
  อ่านต่อทั้งหมด >>
  ประกาศราคากลาง
 
ราคากลางเลขที่โครงการ : 58115022759
ราคากลางเลขที่โครงการ : 58105033394
ราคากลางเลขที่โครงการ : 58105037088
ราคากลางเลขที่โครงการ : 58105033745
ราคากลางเลขที่โครงการ : 58105037780
ราคากลางเลขที่โครงการ : 58105037361
ราคากลางเลขที่โครงการ : 58105034421
ราคากลางเลขที่โครงการ : 58105024946
  อ่านต่อทั้งหมด >>
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
ถนนชยางกูร อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
เบอร์โทรศัพท์ : 045 511 1029-30 แฟกซ์ : +045-511022
Copyright © 2015 amnatpao all rights reserved.