หน้าแรก   
  l   ทำเนียบผู้บริหาร   
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์/อำนาจหน้าที่
นโยบายบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
สมาชิกสภาจังหวัด
ส่วนราชการใน อบจ.อำนาจเจริญ
แผนยุทธ์ศาสตร์
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ส่งเสริมด้านการศึกษา
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
สิ่งแวดล้อมและมลพิษ
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
แนะนำผลิตภัณฑ์ชุมชน
ติดต่อสอบถาม
  l   สมาชิกจังหวัด   
  l   ส่วนราชการใน อบจ.อำนาจเจริญ   
  l   การยื่นชำระภาษีบำรุง อบจ.อจ.   
+
ประวัติความเป็นมา
+
วิสัยทัศน์/อำนาจหน้าที่
+
นโยบายบริหาร
+
ทำเนียบผู้บริหาร
+
สมาชิกสภาจังหวัด
+
ส่วนราชการใน อบจ.อำนาจเจริญ
+
แผนยุทธ์ศาสตร์
+
ข้อบัญญัติงบประมาณ
+
ส่งเสริมด้านการศึกษา
+
การส่งเสริมคุณภาพชีวิต
+
สิ่งแวดล้อมและมลพิษ
+
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว
+
แนะนำผลิตภัณฑ์ชุมชน
+
ติดต่อสอบถาม
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมใจแต่งกายด้วยชุดสีดำ ร่วมลงนามถวายอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรทินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขณะที่บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าอาลัย
อบจ.อำนาจเจริญ ร่วมจัดกิจกรรมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ประชาสัมพันธ์สมุดภาพ infographocs รัฐบาลเพื่อประชาชน
  อ่านต่อทั้งหมด >>
 
  ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกวดราคาซื้อซื่้อสื่อเพื่มศักยภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนในสถานศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่โครงการ : 59085038258
สอบราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน (เลขที่โครงการ : 59085037972
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องเล่นกลางแจ้ง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในภาพรวมระดับจังหวัด พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่โครงการ : 59085029073
ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้าง ผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีตหนา ๔ เซนติเมตร เส้นทางสายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ (กม.ที่ ๖๗ + ๔๐๐) อำเภอเมือง - บ้านเค็งใหญ่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่โครงการ : 59065031995)
ประกวดราคาซื้อโครงการการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นในร่มเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในภาพรวมระดับจังหวัด พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่โครงการ : 59085023016)
ประกวดราคาซื้อเครื่องเล่นกลางแจ้งเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในภาพรวมระดับจังหวัด พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่โครงการ : 59035060760)
ประกวดราคาซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นในร่มเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในภาพรวมระดับจังหวัด พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่โครงการ : 59035060144)
ประกวดราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาการทางด้านภาษาอังกฤษแก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาในจังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่โครงการ : 59065101142)
ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้าง ผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีตหนา ๔ เซนติเมตร เส้นทางสายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ (กม.ที่ ๖๗ + ๔๐๐) อำเภอเมือง ? บ้านเค็งใหญ่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เลขที่โครงการ : 59065031995)
  อ่านต่อทั้งหมด >>
  ประกาศราคากลาง
 
จัดจ้างทำป้ายจราจร พร้อมติดตั้งสายทางแยกทางหลวงหมายเลข 2134 (กม.ที่ 21+885) - บ้านสว่างใต้ (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
จัดจ้างทำป้ายจราจร สายทางแยกทางหลวงหมายเลข 212 (กม.ที่ 73+000)-บ้านโพนเมือง พร้อมติดตั้ง (ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ)
โครงการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ
ราคากลางเลขที่โครงการ : 59085038258
ราคากลางเลขที่โครงการ : 59085037972
ราคากลางเลขที่โครงการ : 59085029073
ราคากลางเลขที่โครงการ : 59065051865
ราคากลางเลขที่โครงการ : 59085051750
  อ่านต่อทั้งหมด >>
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
ถนนชยางกูร อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
เบอร์โทรศัพท์ : 045 511 1029-30 แฟกซ์ : +045-511022
Copyright © 2015 amnatpao all rights reserved.